Siyonizm Nedir?

Filistin'de bağımsız bir İsrail devletinin kurulmasını amaç edinen siyasal hareket. Dünya kamuoyunun ilgisini çeken ilk Siyonist Kongresi 1897'de yapıldı.

21 / Tem / 2018

Kader Nedir ?

Evrendeki büyük ya da küçük her olay ve olgunun, rastlantılarla ve kulların iradesiyle değişemeyecek şekilde herşeyi yaratan Allah tarafından planlanıp yürütülmesine kader denir.

21 / Tem / 2018

Şair Padişahlar

Tarihte bir kılıç vuruşuyla yeni çağlar açan, dileyince kıratlıkları ortadan kaldıran ya da önlerinde saygıyla eğilen başlara taçlar giydiren büyük Osmanlı hükümdarları içinde, yaşadıkları çağın en

21 / Tem / 2018

Troçki Kimdir ?

Asıl adı Lev Davidoviç Troçky'dir. Rusya'da komünizm hareketlerinin öncülerindendir (1877-1940). Aslı Yahudi idi. Odessa'da hukuk öğrenimi gördü. Devrimcilere katıldı.

21 / Tem / 2018

Normanlar

Karolenj döneminde İskandinavya'dan gelerek Avrupa'nın kuzey kıyılarına yerleşen kavim. Vikingler olarak da tanıdığımız Normanlar (Norveçliler, DanimarkalIlar, İsveçliler), 8.

21 / Tem / 2018

Evhadi Kimdir ?

Kirmanlı ünlü bir şair ve mutasavvıf (Ölümü: 1337). Öğrenimini Bağdat'ta yaptı. Bir süre ders verdi.

21 / Tem / 2018

Kürşat Destanı

Kürşad Göktürk hükümdarı Çuluk Kağanın oğludur (MÖ 639). Türklerin bağımsızlığını sağlamak amacıyla, Çin imparatorunu tutsak almak için giriştiği bir baskınla ün kazanmıştır.

16 / Tem / 2018

15 Temmuz (Boğaziçi) Köprüsü ve Özellikleri

Boğaziçi’nde ilk köprü M.Ö. 511 yılında Korent'li Mandrokal adlı mimar tarafından Pers İmparatoru Darius’un 80.000 kişilik ordusu için kurulmuştu.

16 / Tem / 2018

Ahmet Ağaoğlu Kimdir ?

Yazar, bilim adamı. Türkçülük akımının öncülerindendir. Azerbaycan’ın Şuşa kasabasında doğdu. İlk ve orta öğrenimini Şuşa’daki Rus okulunda tamamladı. Aynı yıllarda Arapça ve Farsça’yı öğrendi.

16 / Tem / 2018

Dömeke Savaşı

1897 Dömeke Savaşı Osmanlı'nın son dönemlerinde kazandığı önemli bir başarıdır.

16 / Tem / 2018

Sayfalar