• yağlı cilt

    Yağlı Ciltlerde geniş gözenekler, güçlü yağ salgılanması yağlı cildin karakteristikleridir. Siyah noktalara ve sicilcelere çok elverişlidir.

  • Eğer cildinize iyi bakmak, tedavi etmek ve güzelleştirmek istiyorsanız, öncelikle cildinizin cinsini tanımanız gerekmektedir.

  • burun spreyi bağımlılığı

    Kış aylarında nezle olduğumuzda hemen çareyi burun açıcı spreylerde ararız. Bir süre sonra nezlemiz geçmesine rağmen burun tıkanıklığımız geçmez. Bunun nedeni burun spreylerinin yan etkisidir.

  • çocuklarda solaklık

    Tüm çocuklar sol ellerini de sağ elleri kadar iyi kullanırlar. Vücudun her iki tarafıyla da aynı hareketleri yapar, zamanla beceri kazanırlar.

Nigar Hanım

Osmanlı Devleti döneminde yaşamış kadın şair (1862-1918). Küçük yaşta evde Kur'an'ı hatmetti. İlköğrenimini Kadıköy'de bir Fransız okulunda yatılı okuyarak tamamladı.

03 / Ağu / 2018

Misak-ı Milli

Erzurum ve Sivas kongrelerinde vatanın bütünlüğü ve bağımsızlığı konusunda alınan kararların son Osmanlı Mebuslar Meclisi'nde kabul edildiğini açıklayan bildiri.(28 Ocak 1920).

03 / Ağu / 2018

Museviler ve Gelenekleri

En eski tek tanrılı din. Yalnız İbranilerin dinidir. Hz. Musa tarafından kurulmuştur. Musevilerin kutsal kitabı olan Tevrat'ta dinle ilgili konular, dualar ve kanunlar yer alır.

01 / Ağu / 2018

1877 - 1878 Osmanlı Rus Savaşı (93 Harbi)

II. Abdülhamit zamanında Rusya ile yapılan savaştır (1877-1878). Savaşın sonunda birçok soydaşımız ve dindaşımız yaşadıkları yerleri terk etmek zorunda kalmışlardı.

01 / Ağu / 2018

Hacivat Karagöz Oyunu

Türkler'in, varlığını ve popülaritesini yüzlerce yıldır sürdüren geleneksel gölge oyunu. Bu gösterinin önde gelen iki kahramanı Hacivat ve Karagöz'dür.

01 / Ağu / 2018

İnkalar

Ortaçağ 'da, Güney Amerika'daki And Dağları'nın yüksek yerlerinde yaşayan savaşçı bir kavim. Bunlar, zamanla çevrelerindeki ülkelere de egemen oldular. İ.S. XV.

01 / Ağu / 2018

Memduh Şevket Esendal

Memduh Şevket Esendal (1883-1952) romancı, hikayeci ve siyaset adamı. Rumeli'den Çorlu’ya göçmüş Karakahyaoğulları ailesinden Mehmet Şevket Bey'in oğludur.

01 / Ağu / 2018

Mickiewicz Kimdir ?

Mickiewicz, Adam Bernard (Zaosie, Letonya; şimdi Novagroudok, Beyaz Rusya 1798 - İstanbul 1855) Polonyalı şair, piyes ve roman yazarı, büyük vatansever. Polonya’nın en büyük şairi sayılır.

01 / Ağu / 2018

İstatistik Bilimi

İstatistik, konularını rakamlarla ifade eden bütün ilim dallarının yararlandığı me- todları geliştiren bir uygulamalı matematik ilim dalıdır.

01 / Ağu / 2018

Vahiy Nedir ?

Allah’ın dilediği şeyleri peygamberlerine, rüya ilham, kitap, melek gönderme gibi yollarla bildirmesine vahiy denir.

01 / Ağu / 2018

Sayfalar