1877 - 1878 Osmanlı Rus Savaşı (93 Harbi)

II. Abdülhamit zamanında Rusya ile yapılan savaştır (1877-1878). Savaşın sonunda birçok soydaşımız ve dindaşımız yaşadıkları yerleri terk etmek zorunda kalmışlardı.

01 / Ağu / 2018

Dömeke Savaşı

1897 Dömeke Savaşı Osmanlı'nın son dönemlerinde kazandığı önemli bir başarıdır.

16 / Tem / 2018

Resneli Niyazi

İkinci Meşrutiyet'in ilanının hazırlayıcılarından, Türk subayı (1873-1913). Bazıları onu 'Hürriyet kahramanı' olarak adlandırırlar. Tam adı Ahmed Niyazi'dir. Resne'de doğdu.

08 / Tem / 2018

Duyun-u Umumiye Nedir ?

Osmanlı devletinin dış borçları ve bunların ödenmesi için kurulan yönetimin adı.

30 / Haz / 2018

Tanzimat Dönemi Özellikleri

Gülhane Hattı'nın okunmasından (3 Kasım 1839), Birinci Meşrutlyet'in ilanına (23 Aralık 1876) kadar geçen süre, yurdumuzda «Tanzimat Çağı» adıyla anılır.

16 / Haz / 2018