Ahmet Vefik Paşa ? Hayatı ve Eserleri

Türk Bilgin, Yazar ve Devlet Adamı (1823 -1891). Dışişlerinde memur olan babasının Paris'e gönderilmesi üzerine, öğrenimine orada devam etti. İstanbul'a dönünce tercüme odasına girdi (1873). Bundan sonra çeşitli görevlerde bulundu. Tahran ve Paris elçisi, adliye, evkaf, milli eğitim ve içişleri bakam. Edime ve Bursa valisi oldu ve daha başka önemli görevlere atandı. İlk Mebuslar Meclisi başkanlığına getirildi. İki kez de başvekil oldu. İkinci başvekilliği üç gün sürdü (1882). Bundan sonra ölümüne kadar bilimsel çalışmalarını sürdürdü.

Ahmet Vefik Paşa, Avrupa'yı iyi tanıyordu. Sert ve alışılmamış bir kişiliği vardı. Zeki, dürüst ve atak biç kimse idi. Açıkta kaldığı zamanlar da oldu. Fuat Paşa, "Ahmet Vefik Paşa, binek taşı büyüklüğünde bir elmastır, ne yüzüğe takılır ne de sokakta bırakılır" diyerek onun değerini ve kişiliğini belirtmiştir. Mustafa Reşit Paşa, kendisini korumuş, Ali ve Fuat ağalar ondan hoşlanmamışlardır.

Ahmet Vefik Paşa, boş zamanlarında bilim ve edebiyat çalışmaları yaptı. Tarihimiz ve dilimiz üzerinde eserler yazdı. Bunların en önemlisi, "Lehçe-i Osmanidir". Türk edebiyatına büyük bir hizmeti de, çok iyi tanıdığı Fransız edebiyatından yaptığı çevirilerdir. Moliere'in on altı piyesini çeviri ve adapte yoluyla Türkçeye kazandırdı. "Zor Nikah" ve "Zoraki Tabip" en ünlüleridir.

25 / Haz / 2018

Yorum Yazınız