Nigar Hanım

Osmanlı Devleti döneminde yaşamış kadın şair (1862-1918). Küçük yaşta evde Kur'an'ı hatmetti. İlköğrenimini Kadıköy'de bir Fransız okulunda yatılı okuyarak tamamladı.

03 / Ağu / 2018

Misak-ı Milli

Erzurum ve Sivas kongrelerinde vatanın bütünlüğü ve bağımsızlığı konusunda alınan kararların son Osmanlı Mebuslar Meclisi'nde kabul edildiğini açıklayan bildiri.(28 Ocak 1920).

03 / Ağu / 2018

Museviler ve Gelenekleri

En eski tek tanrılı din. Yalnız İbranilerin dinidir. Hz. Musa tarafından kurulmuştur. Musevilerin kutsal kitabı olan Tevrat'ta dinle ilgili konular, dualar ve kanunlar yer alır.

01 / Ağu / 2018

1877 - 1878 Osmanlı Rus Savaşı (93 Harbi)

II. Abdülhamit zamanında Rusya ile yapılan savaştır (1877-1878). Savaşın sonunda birçok soydaşımız ve dindaşımız yaşadıkları yerleri terk etmek zorunda kalmışlardı.

01 / Ağu / 2018

Hacivat Karagöz Oyunu

Türkler'in, varlığını ve popülaritesini yüzlerce yıldır sürdüren geleneksel gölge oyunu. Bu gösterinin önde gelen iki kahramanı Hacivat ve Karagöz'dür.

01 / Ağu / 2018

İnkalar

Ortaçağ 'da, Güney Amerika'daki And Dağları'nın yüksek yerlerinde yaşayan savaşçı bir kavim. Bunlar, zamanla çevrelerindeki ülkelere de egemen oldular. İ.S. XV.

01 / Ağu / 2018

Memduh Şevket Esendal

Memduh Şevket Esendal (1883-1952) romancı, hikayeci ve siyaset adamı. Rumeli'den Çorlu’ya göçmüş Karakahyaoğulları ailesinden Mehmet Şevket Bey'in oğludur.

01 / Ağu / 2018

Mickiewicz Kimdir ?

Mickiewicz, Adam Bernard (Zaosie, Letonya; şimdi Novagroudok, Beyaz Rusya 1798 - İstanbul 1855) Polonyalı şair, piyes ve roman yazarı, büyük vatansever. Polonya’nın en büyük şairi sayılır.

01 / Ağu / 2018

İstatistik Bilimi

İstatistik, konularını rakamlarla ifade eden bütün ilim dallarının yararlandığı me- todları geliştiren bir uygulamalı matematik ilim dalıdır.

01 / Ağu / 2018

Vahiy Nedir ?

Allah’ın dilediği şeyleri peygamberlerine, rüya ilham, kitap, melek gönderme gibi yollarla bildirmesine vahiy denir.

01 / Ağu / 2018

Sayfalar