Ahmet Rasim Hayatı ve Eserleri

Gazeteci, yazar ve bestekar olan Ahmet Rasim, İstanbul'da, Sarıgüzel'de doğdu. Babası Kıbrıslı Menteşeoğullarından Bahaeddin Efendi'nin oğludur. Annesi tarafından yetiştirildi.

08 / Tem / 2018

Gazi Ahmet Muhtar Paşa

Osmanlı kumandanı, devlet adamı ve heyet alimi. Bursa’da doğmuştur. Katırcıoğlu ailesindendir.

08 / Tem / 2018

Ahmet Rıfai (Rufai) Kimdir ?

Rıfai tarikatının kurucusu, Mutasavvıf. “Betaihi" nisbesi ile de anılır. Ayrıca "Mağribî” nisbesi de verilmiştir.

08 / Tem / 2018

Tepedelenli Ali Paşa

Osmanlı devlet adamı (1744-1822). Çeşitli görevlerde bulunduktan sonra Yanya mutasarrıfı oldu. 1787'de başlayan Avusturya ve Rusya savaşlarına katıldı.

07 / Tem / 2018

Gazi Evrenos Bey

Rumeli ve Makedonya'nın Türklere açılışında büyük yararlıklar göstermiştir. Evrenus Bey, Karesioğullarının beylerindendi.

07 / Tem / 2018

Erzurum ve Sivas Kongreleri

Milli Mücadelede önemli bir yere sahip olan Erzurum ve Sivas kongreleri ile dağınık bir halde olan Kuvay-ı Milliye birlikleri tek bir çatı altında birleştirilerek düzenli orduya giden yolda en önem

02 / Tem / 2018

Türkiye Selçuklu Devleti

Anadolu (Türkiye) Selçukluları, Türkiye’de birinci Türk imparatorluk hanedanıdır.

02 / Tem / 2018

Gravür Nedir ?

Tahta üzerine kabartma metal üzerine oyma yapılarak oluşturulan bir resim şeklidir. Bundan kopya çıkarmada yararlanılır; kağıda basılmak için hazırlanmış bir çeşit kalıptır.

02 / Tem / 2018

İmaret Nedir ?

Eskiden yoksullara parasız yemek vermek için açılan hayır kurumu. Buranın giderleri, vakıf gelirleriyle karşılanırdı. Hemen her külliyede bir imaret bulunurdu.

02 / Tem / 2018

Sadabat Neresidir ?

Lale devrinde İstanbul'da Kağıthane deresi kıyısında bulunan kasıra ve bu kasrın çevresindeki mesire yerine de Sadabat denilmiştir. Burada sabahlara kadar süren eğlenceler düzenlenirdi. Padişah 3.

02 / Tem / 2018

Sayfalar