Duka Nedir ?

Venedik altın parası. İlk kez 1294 yılında kullanılmaya başlanmıştır. Daha sonra öbür Avrupa devletleri de Venedik dukaları gibi altın para çıkarmışlardır. Bunlara da duka denilmiştir.

02 / Tem / 2018

Yahya Kemal Beyatlı Hayatı ve Eserleri

20'nci yüzyıl Türk Edebiyatı'nın en ünlü şairlerinin başında gelen Yahya Kemal Beyatlı, 2 Aralık 1884'te Üsküp'te doğdu. Babası, Üsküp Belediye Başkanlığı görevinde bulunan İbrahim Naci Bey'dı.

02 / Tem / 2018

Adnan Adıvar

Bilim adamı, yazar, politikacı. Gelibolu’da doğdu.

02 / Tem / 2018

Kurtuluş Savaşında Güney Cephesi

Güney Anadolu'da Milli Cephelerin kurulmasının başlıca sebebi, Mondros Mütarekesinin İtilaf Devletleri tarafından tek taraflı, haksız ve yanlış bir şekilde uygulanması ve bu toprakların işgal edilm

30 / Haz / 2018

Geleneksel İngiliz Mimarisi

18'inci yüzyıl İngiliz mimarlığına «Georgian çağı mimarlığı» adı verilir. 19'uncu yüzyılın başlarına kadar süren bu çağda İnigo Jones ve Wren'in etkileri görülür.

30 / Haz / 2018

Duyun-u Umumiye Nedir ?

Osmanlı devletinin dış borçları ve bunların ödenmesi için kurulan yönetimin adı.

30 / Haz / 2018

Limon Van Sanders

1. Dünya Savaşı'nda Çanakkale ve Filistin cephelerinde Türk kuvvetlerini komuta eden Alman generali (1855-1929).

30 / Haz / 2018

Teşup Kimdir ?

Hititler'in ana tanrısı. Boğazkale yakınında bulunan Yazılıkaya'daki kabartmada erkek tanrıların en önünde, iki dağ tanrısının üzerinde durmaktadır. Karşısında karısı baştanrıça Hepat vardır.

30 / Haz / 2018

Tevfik Fikret

Mutasarrıf Hüseyin Efendi'nin oğludur. Galatasaray Sultanisi'nde okudu. Yazar öğretmenlerden edebiyat dersleri gördü. Şiir yazmaya başladı.

30 / Haz / 2018

Galata Kulesi

İstanbul'da, Galata semtinde Cenevizler'in buradaki surlara ek olarak yaptıkları kule (1348). Galata'nın gelişmesi sonunda burası tahkim edildi ve yükseltildi.

30 / Haz / 2018

Sayfalar