Gazi Ahmet Muhtar Paşa

Osmanlı kumandanı, devlet adamı ve heyet alimi. Bursa’da doğmuştur. Katırcıoğlu ailesindendir.

08 / Tem / 2018

Ahmet Rıfai (Rufai) Kimdir ?

Rıfai tarikatının kurucusu, Mutasavvıf. “Betaihi" nisbesi ile de anılır. Ayrıca "Mağribî” nisbesi de verilmiştir.

08 / Tem / 2018

Tepedelenli Ali Paşa

Osmanlı devlet adamı (1744-1822). Çeşitli görevlerde bulunduktan sonra Yanya mutasarrıfı oldu. 1787'de başlayan Avusturya ve Rusya savaşlarına katıldı.

07 / Tem / 2018

Gazi Evrenos Bey

Rumeli ve Makedonya'nın Türklere açılışında büyük yararlıklar göstermiştir. Evrenus Bey, Karesioğullarının beylerindendi.

07 / Tem / 2018

Yahya Kemal Beyatlı Hayatı ve Eserleri

20'nci yüzyıl Türk Edebiyatı'nın en ünlü şairlerinin başında gelen Yahya Kemal Beyatlı, 2 Aralık 1884'te Üsküp'te doğdu. Babası, Üsküp Belediye Başkanlığı görevinde bulunan İbrahim Naci Bey'dı.

02 / Tem / 2018

Adnan Adıvar

Bilim adamı, yazar, politikacı. Gelibolu’da doğdu.

02 / Tem / 2018

Limon Van Sanders

1. Dünya Savaşı'nda Çanakkale ve Filistin cephelerinde Türk kuvvetlerini komuta eden Alman generali (1855-1929).

30 / Haz / 2018

Tevfik Fikret

Mutasarrıf Hüseyin Efendi'nin oğludur. Galatasaray Sultanisi'nde okudu. Yazar öğretmenlerden edebiyat dersleri gördü. Şiir yazmaya başladı.

30 / Haz / 2018

Çinuçen Tanrıkorur Kimdir ?

Çinuçen Tanrıkorur (Doğumu: İstanbul 1938), Udî, bestekar. İtalyan Lisesi ve Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Mimarlık Bölümü mezunudur.

27 / Haz / 2018

Mümtaz Turhan

Mümtaz Turhan (1908-1969) Türk psikologu ve fikir adamı. Aslen Erzurumlu’dur.

27 / Haz / 2018

Sayfalar