Çinuçen Tanrıkorur Kimdir ?

Çinuçen Tanrıkorur (Doğumu: İstanbul 1938), Udî, bestekar. İtalyan Lisesi ve Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Mimarlık Bölümü mezunudur.

Müzik eğitimine 4 yaşında iken aile içinde başladı. Nota okumayı, beste yapmayı ve ud çalmayı öğrendi. Şeddisaba adlı yeni bir birleşik makam bularak bu makamla 6 parçadan oluşan klasik bir takım besteledi. Çeşitli formlarda söz ve saz eserleri besteledi.

İmar ve İskan Bakanlığı’nda 1965-1973 yılları arasında şehirci - mimar olarak çalıştı. 1960’dan itibaren TRT’de ud sanatçısı ola-rak yer aldı. 1973-1982’de TRT’de çeşitli idarî görevlerde bulundu. 1974’te Ankara Devlet Konservatuarı yüksek kompozisyon bölümü öğrencilerine Türk Musikîsi dersleri verdi.Ayrıca gençler için ud kursları düzenledi. 1982’de TRT’den istîfa ederek ser-best sanatçı olarak çalışmaya başladı. 1961’den beri Klasik Türk Musikîsi'nden zengin bir repertuarla konserler vermekte, hem ud çalıp hem okumaktadır. 1971’de Irak hükümetinin isteği üzerine Bağdad’da 6 yıllık bir devlet konservatuarının kuruluşunda görev alıp bu müesseseyi 2 yıl yönetti. Türk Musikîsi hakkında yurt içinde ve dışında konferanslar verdi, makale ve araştırmalar yayınladı. İtalya, Fransa, Almanya, Belçika, Hollanda, Tayland, Fas, Cezayir, Hindistan ve Suudî Arabistan’da konserler verdi.

TRT “Ud Metodu” büyük ödülünü (1970), Denizli Altın Horoz güfte-beste yarışmasını (1973), Konya Turizm Derneği beste ve saz eserleri yarışmasını (1977), aynı derneğin mevlevî ayîni beste yarışmasını (1979), Paris Academie Internationale de Lutece 13. milletlerarası büyük sanat yarışmasını (Bayatîaraban Mevlevî Ayîni ile altm madalya) (1981) kazandı.

Tanrıkorur, 2000 yılında İstanbul'da hayata gözlerini yumdu.

27 / Haz / 2018

Yorum Yazınız