Dömeke Savaşı

Osmanlı devletiyle Yunanistan arasında yaşanan savaş (1897).

Yunanistan'ın, Girit'te ayaklanma çıkaran Rumlara yardım etmesi ve Makedonya'da Türklere karşı saldırıda bulunması üzerine bu devlete savaş açıldı. Siyasal durum Osmanlılar için elverişli idi. Yunanlıların bu davranışlarını ilgili devletler uygun görmüyordu. Ethem Paşa komutasındaki Türk ordusu, Alman subayları tarafından yeniden düzenlenmişti. Yunan ordusuna kralın kardeşi Konstantin komuta ediyordu. Yunanlar daha çok çete savaşları yapmak üzere hazırlanmışlardı.

Türk kuvvetleri, savaş ilanından bir gün sonra Milona savaşını kazandılar. Yunanların savundukları Yenişehir ve Tırhal'ı aldılar. Yunan kuvvetleri, Varda'ya çekilmeye zorlandı. Yunan başkomutanlığı, kuvvetlerinin büyük bölümünü Dömeke müstahkem yerinde toplamıştı. Savaşın geleceği burada belli olacaktı. Yunanların şiddetle karşı koymalarına rağmen Dömeke ele geçirildi. Atina yolu Türk ordusuna açılmış oldu. Yunan ordusunun yenilgisi Atina'da büyük heyecan yarattı. Bu sırada büyük Avrupa devletlerinin araya girmesi nedeniyle Yunanlarla ateşkes antlaşması yapıldı. Kazanılan zaferden gereği gibi yararlanılamadı. Antlaşmaya göre, Yunanistan Girit'teki askerlerini çekecek ve Osmanlı devletine savaş tazminatı verecekti. Padişah da bir Yunan prensinin adaya vali atanmasını kabul edecekti. Bu da adanın elden çıkması demekti.

16 / Tem / 2018