Dünyanın 7 Harikası

Eskiçağ'ın eşsiz sayılan yedi mimarlık ve heykeltraşlık yapıtına denir.

1. Karla satrabı Mausolos’un mezar anıtı

Güneybatı Anadolu'da Halikarnas'ta (Bodrum) idi. Bu büyük anıt kabir satrabın ölümünden sonra karısı tarafından yaptırılmıştır (İ.Ö. IV. yüzyıl). Dikdörtgen bir kaide üzerinde ve 42 m yükseklikte idi. Üstü büyük bir çatı ile kaplıydı. Çatının tepesinde, içinde tanrıların heykelleri bulunan dört atlı bir araba vardı. Günümüzde temelleri ortaya çıkarılmıştır.

2. Artemis tapınağı

Batı Anadolu'da Efes şehrinde idi. Tanrıça Artemis için yapılmıştır. Tapınağın yapımı İ.Ö. 480 yılında bitmişti. Bugün bazı kalıntıları bulunmaktadır.

3. Rodos heykeli

Tanrı Apollon'un tunçtan yapılmış heykelidir. İ.Ö. 280 yılında Rodos limanının girişine yaptırılmıştı. 35 m. yükseklikte olduğu sanılmaktadır. Bir söylentiye göre gemiler, heykelin bacakları arasından geçerek limana girermiş. Bir deprem sırasmda devrilmiştir.

4. Zeus heykeli

Eskiçağ'ın tanınmış heykeltraşı Fidias tarafından altın ve fildişinden, Olimpia'daki Zeus tapınağı için yapılmıştı (İ.Ö. V. yüzyıl). 14 m. yükseklikte idi. Hiç bir izine rastlanmamıştır.

5. İskenderiye feneri

Mısır'da İskenderiye limanında, girişte bulunan bir ada üzerinde idi. Ptolemeler zamanında yaptırılan fener İ.Ö. 246 yılında tamamlanmıştı. 140 m. yükseklikteki fener binasının tepesinde gece sabaha kadar ateş yakılırdı. İskenderiye feneri, İ.S. 1300'de bir depremde yıkıdı.

6. Mısır piramitleri

Sağlam olarak günümüze kadar gelmiştir. Eskiçağ'da Mısır kralları (firavun) için İ.Ö. 2650-2500 yılları arasında yapılan mezarlardır.

7. Babil’in asma bahçeleri

İkinci Babil devletinin hükümdarı Nabukadnezar (Nabu-kodonosor) tarafından yaptırılmıştır (İ.Ö. VI. yüzyıl), üst üste yedi kat olan bu asma bahçeleri, 25 m. yükseklikteki kemerler üzerine oturtulmuştu. Bu katlar üzerinde çeşitli bitkiler ve ağaçlar yetiştirildi. Ancak Babil'in Asma bahçelerine ait en ufak bir kalıntıya rastlanmamıştır. Sadece bir kaynakta bu asma bahçelerden bahsedilmiştir.

12 / Tem / 2018