Evhadi Kimdir ?

Kirmanlı ünlü bir şair ve mutasavvıf (Ölümü: 1337). Öğrenimini Bağdat'ta yaptı. Bir süre ders verdi.

Müritleri arasında birçok şair ve bilgin vardı. 10.000 mısralık bir divan ile tanınmasını sağlayan Cami Cem adlı bir mesnevi bıraktı.

Selçuklular döneminde Anadolu'ya gelmiştir.

21 / Tem / 2018