Alternatif Tıp

Alternatif tıp özellikle birkaç yıl evvel yasalaşmasının ardından gözleri kendine çevirdi.

21 / Tem / 2018

Siyonizm Nedir?

Filistin'de bağımsız bir İsrail devletinin kurulmasını amaç edinen siyasal hareket. Dünya kamuoyunun ilgisini çeken ilk Siyonist Kongresi 1897'de yapıldı.

21 / Tem / 2018

15 Temmuz (Boğaziçi) Köprüsü ve Özellikleri

Boğaziçi’nde ilk köprü M.Ö. 511 yılında Korent'li Mandrokal adlı mimar tarafından Pers İmparatoru Darius’un 80.000 kişilik ordusu için kurulmuştu.

16 / Tem / 2018

Çerkesler Kimlerdir ? Çerkeslerin Tarihi

Çerkesler, anavatanları Kuzey Kafkasya olan Müslüman bir kavimdir. MÖ 6. yüzyılda Kafkasya'ya yerleşen Çerkeşler, burada farklı kabilelere ayrıldılar. MS 6.

15 / Tem / 2018

Dünyanın 7 Harikası

Eskiçağ'ın eşsiz sayılan yedi mimarlık ve heykeltraşlık yapıtına denir.

1. Karla satrabı Mausolos’un mezar anıtı

12 / Tem / 2018

Ciltçilik Nedir ?

Yazılı veya basılı eserlerin sayfalarının bir araya toplanarak, kolayca kullanılmasını, dış etkilerden korunmasını ve görünüşüne bir güzellik verilmesini sağlamak maksadiyle sert veya yumuşak mukav

09 / Tem / 2018

Divan Nedir ?

Divan, Müslüman milletlerin kullandığı, Farsça asıllı müşterek bir kelimedir. Çeşitli anlamları vardır:

09 / Tem / 2018

Kariye Camii (Müzesi)

İstanbul 'un Edimekapı semtinde kiliseden dönüştürme bir cami. Günümüzde müze olarak kullanılmaktadır.

08 / Tem / 2018

Gravür Nedir ?

Tahta üzerine kabartma metal üzerine oyma yapılarak oluşturulan bir resim şeklidir. Bundan kopya çıkarmada yararlanılır; kağıda basılmak için hazırlanmış bir çeşit kalıptır.

02 / Tem / 2018

İmaret Nedir ?

Eskiden yoksullara parasız yemek vermek için açılan hayır kurumu. Buranın giderleri, vakıf gelirleriyle karşılanırdı. Hemen her külliyede bir imaret bulunurdu.

02 / Tem / 2018

Sayfalar