Duka Nedir ?

Venedik altın parası. İlk kez 1294 yılında kullanılmaya başlanmıştır. Daha sonra öbür Avrupa devletleri de Venedik dukaları gibi altın para çıkarmışlardır. Bunlara da duka denilmiştir.

02 / Tem / 2018

Geleneksel İngiliz Mimarisi

18'inci yüzyıl İngiliz mimarlığına «Georgian çağı mimarlığı» adı verilir. 19'uncu yüzyılın başlarına kadar süren bu çağda İnigo Jones ve Wren'in etkileri görülür.

30 / Haz / 2018

Duyun-u Umumiye Nedir ?

Osmanlı devletinin dış borçları ve bunların ödenmesi için kurulan yönetimin adı.

30 / Haz / 2018

Galata Kulesi

İstanbul'da, Galata semtinde Cenevizler'in buradaki surlara ek olarak yaptıkları kule (1348). Galata'nın gelişmesi sonunda burası tahkim edildi ve yükseltildi.

30 / Haz / 2018

Hilat Nedir ?

Padişahların ve başvezirlerin devlet ileri gelenlerine, görevlerinde başarı gösterenlere giydirdikleri ya da gönderdikleri, değerli kumaştan ve kürkten yapılmış kaftana hil'at denirdi.

29 / Haz / 2018

Roma Sanatı

Roma Sanatı, Etrüsk ve Yunan sanatları dayanan Romalılara mahsus sanattır. Ortaçağ Avrupası’nda başlı başına bir devir meydana getirmiştir. Ağırlığını en çok mimarlık sahasında göstermiştir.

27 / Haz / 2018

Klasizm

Klasizm, klasik olana bağlılık, klasik tarzı, klasik yolu demektir.

27 / Haz / 2018

İstanbul Şehzadebaşı Camii ve Özellikleri

İstanbul’un Şehzadebaşı semtinde, Belediye Sarayı ile Bozdoğan su kemeri arasında bulunan cami.

27 / Haz / 2018

Hızır Ölümsüz müdür ? Yaşıyor mu?

Halk inançlanna göre ölmezlik sırrına ermiş bir kişidir. Hakkında çeşitli efsaneler yaratılmıştır. Halk onu, genel olarak bir peygamber kabul eder.

25 / Haz / 2018

Tütsü Nedir ?

Özellikle çok tanrılı şaman dinlerine bağlı toplumlarda dinsel törenler sırasında ortamda hoş bir koku sağlamak, hastalıktan iyileştirmek, büyü yapmak ya da nazardan korunmak gibi amaçlarla, güzel

25 / Haz / 2018

Sayfalar