Halk Edebiyatı Nedir ?

Doğrudan halkın içinden doğan, onun düşünce, duygu, hayâl ve değerlerini yansıtan çok eski bir edebiyat geleneği.

Halk arasında söylenen şiir, destan, masal, öykü, atasözü gibi edebiyat bölümlerini içinde toplar.

Türk edebiyatında, daha çok kentli sanatçıların öncülüğünde ilerleyen divan edebiyatının yanısıra farklı kanallardan beslenip gelişen bir halk edebiyatı da öteden beri hep varolagelmiştir. Halk edebiyatının en zengin bölümünü 'şiir' oluşturur. Bu şiirlerin önemli bir bölümünün sahibi ise belli değildir. Halk edebiyatında yaşayan imzasız ürünlere 'anonim eser' denilir. Halk şiirinin 'divan edebiyatındaki formların tamamen dışında kendine özgü kuralları ve biçimleri vardır. Halk şairlerine 'âşık' veya 'saz şairi' de denir.

12 / Tem / 2018