Halkçılık Nedir ?

Devletin, ülkesi topraklarında yaşayan halka bakış açısını tanımlayan bir siyasal yaklaşım ve yönetim modelidir. Cumhuriyet’in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, "halkçılığı" yeni Türkiye Cumhuriyeti'nin üzerinde yükseldiği temel ilkeler arasında saymıştır. "Resmî olarak yurttaşlar arasında hiç bir hak ve yetki ayrılığı olmaması, toplum içinde ayrıcalıklı bir kesimin oluşmasma izin verilmemesi, bütün toplumsal katmanların imtiyazsız, sınıfsız, devlet karşısındaki konumlan tümüyle eşdeğer homojen (karışmış, kaynaşmış) bir kitlenin ortak unsurları olarak görülmesi" şeklinde açıklanabilecek bir devlet görüşü ve yaklaşımıdır.

29 / Haz / 2018