Kader Nedir ?

Evrendeki büyük ya da küçük her olay ve olgunun, rastlantılarla ve kulların iradesiyle değişemeyecek şekilde herşeyi yaratan Allah tarafından planlanıp yürütülmesine kader denir.

Kuran-ı Kerim inananlara, dünyadaki solmuş bir yaprağın zamanı gelip yere düşmesinden tüm bir evrenin yaratılış ve yokoluş anına dek herşeyin Allah'ın eşsiz planı ve bilgisi dahilinde yürütüldüğünü bildirir. Bu, kader sistematiği içinde 'külli irade' nin, yani Allah'ın kuşatıcı rolüdür. Kullar ise kader karşısında 'cüz'i irade'ye sahiptirler. Yani, iyi niyetli duaları ve eylemleriyle kaderin doğal akışı içinde karşılaşmaları pek muhtemel olan bir sonucun ortadan kaldırılması ya da en azından geciktirilmesi için yüce yaratıcının yardımını isteyebilirler. Kaderin akışı ise 'adetullah'a, yani her zaman için Allah'ın yüce ilmine uygun şekilde cereyan eder.

İslam öğretisi, bir insanın hayatta sergilediği belli davranış biçimleri karşısında sonunda yüzleşmesi pek muhtemel olan kimi acı sonuçlar için kader inancına isyan etmesinin mantıksızlığını açıkça ortaya koyar. Sözgelimi aşırı sigara içen biri eninde sonunda yıkıcı bir hastalığa yakalanır, derslerine hiç çalışmayan bir öğrenci üniversite sınavını kazanamaz, trafikte aracını dikkatli sürmeyen biri er ya da geç bir kaza yapar. Bu, İslamî açıdan da rasyonel mantık açısından da bir 'sürpriz sonuç' oluşturmaz.

 

21 / Tem / 2018