Karbüratör Nedir ?

Otomobil motorları patlamalı motorlardır. Benzin .buharı ancak havayla karışırsa patlar. İşte karbüratör bu çeşit motorlarda benzin buharıyla havayı patlamaya elverişli bir şekilde karıştırmaya yarar.

Yakıtın patlaması motorun silindirleri İçinde meydana gelir, bujiler, benzinle havanın patlamaya elverişli karışımını yakıp patlatmaya yararlar. Motorlarda karbüratörün görevi pistonu İtmeye en elverişli benzin - hava karışımını sağlamaktır. Karbüratör, süzgeçten geçirilmiş havayı emerken havanın içine de incecik bir boru, benzin püskürtür. Benzin derhal buharlaşır. Karışımın ölçüsü daha çok benzin mlktarıyla ayarlanır. Benzin musluğuna gaz pedaIıyla kumanda edilir, patlayıcı karışımın hacmi pedala basıp kaldırılarak İstenilen ölçüde tutulur.

20 / Haz / 2018

Yorum Yazınız