Kariye Camii (Müzesi)

İstanbul 'un Edimekapı semtinde kiliseden dönüştürme bir cami. Günümüzde müze olarak kullanılmaktadır.

Doğu Roma İmparatoru Justinianus zamanında bu alana ilk olarak Khora Kilisesi yapıldı. Ancak, bu yapıdan günümüze hiçbir iz ulaşmamamıştır. Komnenoslar döneminde aynı yere yeniden bir kilise ve yanına da bir manastır yaptırıldı. Bu kilise Latinler'in İstanbul'u aldıkları sırada büyük ölçüde harap oldu.

Manastır ve kilise bir kez de 2. Andronikos zamanında onarıldı ve yeni eklemeler yapıldı (1313). Bugün görülen mozaiklerin çoğu 14. yüzyılın ilk yansında yapılmıştır. Mozaiklerin en önemlisi Hz. Meryem'in ölümü sahnesidir. Binadaki mozaikler ve freskler o donem Bizans resim sanatının en ilgi çekici örneklerindendir.

Kariye Kilisesi, 2. Bayezit'in vezirlerinden Hadım Ali Paşa tarafından camiye çevrildi. Duvarlardaki mozaikler İslam'daki mabed anlayışına aykırı düştüğünden sıva ile örtüldü. Bu tarihsel yapı Cumhuriyet döneminde üçüncü kez onarıldı ve müzeye dönüştürüldü. Sıvaların kazınıp mozaiklerin açılmasına ise 1947'de başlandı, bu işlem beş yıl sürdü. Kariye günümüzde İdarî açıdan Ayasofya Müzesi'ne bağlı olarak turistik amaçlı hizmet vermektedir.

08 / Tem / 2018