Alternatif Tıp

Alternatif tıp özellikle birkaç yıl evvel yasalaşmasının ardından gözleri kendine çevirdi.

21 / Tem / 2018

Siyonizm Nedir?

Filistin'de bağımsız bir İsrail devletinin kurulmasını amaç edinen siyasal hareket. Dünya kamuoyunun ilgisini çeken ilk Siyonist Kongresi 1897'de yapıldı.

21 / Tem / 2018

Kader Nedir ?

Evrendeki büyük ya da küçük her olay ve olgunun, rastlantılarla ve kulların iradesiyle değişemeyecek şekilde herşeyi yaratan Allah tarafından planlanıp yürütülmesine kader denir.

21 / Tem / 2018

Ciltçilik Nedir ?

Yazılı veya basılı eserlerin sayfalarının bir araya toplanarak, kolayca kullanılmasını, dış etkilerden korunmasını ve görünüşüne bir güzellik verilmesini sağlamak maksadiyle sert veya yumuşak mukav

09 / Tem / 2018

Divan Nedir ?

Divan, Müslüman milletlerin kullandığı, Farsça asıllı müşterek bir kelimedir. Çeşitli anlamları vardır:

09 / Tem / 2018

Gravür Nedir ?

Tahta üzerine kabartma metal üzerine oyma yapılarak oluşturulan bir resim şeklidir. Bundan kopya çıkarmada yararlanılır; kağıda basılmak için hazırlanmış bir çeşit kalıptır.

02 / Tem / 2018

İmaret Nedir ?

Eskiden yoksullara parasız yemek vermek için açılan hayır kurumu. Buranın giderleri, vakıf gelirleriyle karşılanırdı. Hemen her külliyede bir imaret bulunurdu.

02 / Tem / 2018

Duka Nedir ?

Venedik altın parası. İlk kez 1294 yılında kullanılmaya başlanmıştır. Daha sonra öbür Avrupa devletleri de Venedik dukaları gibi altın para çıkarmışlardır. Bunlara da duka denilmiştir.

02 / Tem / 2018

Duyun-u Umumiye Nedir ?

Osmanlı devletinin dış borçları ve bunların ödenmesi için kurulan yönetimin adı.

30 / Haz / 2018

Halkçılık Nedir ?

Devletin, ülkesi topraklarında yaşayan halka bakış açısını tanımlayan bir siyasal yaklaşım ve yönetim modelidir.

29 / Haz / 2018

Sayfalar