Kerestelik Ağaçlar ve Özellikleri

Bir Alman yazarı şöyle diyor: «Sentetik malzemeden yapılmış bir masa şüphesiz çok sağlam, dayanıklı, modern ve pratiktir. Ama ağaçtan yapılmış bir masa çok daha cana yaktn, insancıl ve sempatiktir. Evet ceviz bir masa üzerindeki budak lekeleri yaralı bereli durumuyla adeta canlı bir varlık, bir dostumuzdur.»

Yazarın hakkı var. Sentetik malzemeden yapılmış eşyanın birçok üstünlüğü, ağaç malzemenin bir sürü kusuru olabilir. Buna rağmen kereste, bugün dünyanın her tarafında sayısız yerlerde kullanılmaktadır. Aşağıda, en çok kullanılan kereste tiplerini, onları kolayca tanımak imkanını veren özelliklerini ve kullanıldıkları yerleri göreceğiz.

TAŞ MEŞE : Her türlü hava şartlarına dayanan çok sağlam yapılı bir ağaçtır. Kullanıldığı yerler ağacın yaşına göre değişir. Kerestesi sert, parlak ve esnektir. Lifleri dalgalı ve kıvrımlı değildir. 
Kullanıldığı yerler : İnce doğramacılıkta, İçki fıçıları yapımında, yüksek kaliteli taban döşeme işlerinde.

YALANCI AKASYA : Darbe ve bükülme etkilerine karşı yüksek dirençli kerestesi olan yalancı akasyanın lifleri kıvrımlıdır. Damarları açıkça görünür. Kerestesi sert ve toktur.

Kullanıldığı yerler : Ağaç vida, katık» araba parçalan.

LADİN : Kerestesi oluklu görünüşte olup yumuşak ve hafiftir.

Kullanıldığı yerler : Hafif yapı maltemeti olarak yararlanıldığı gibi kağıt hamuru, merdiven ve mobilya yapımında da kullanılır.

DİŞBUDAK : Kerestesi çok sağlam ve esnektir. Kıymık meydana getirmez.

Kullanıldığı yerler : At arabaları, her türlü aletin tahta bölümleri, sandal kayık küreği, kayak, tekerlek, kasnak ve tüfek dipçikleri yapımında.

MELEZ AĞACI : Damarları iyice belli olan kerestesi aynı zamanda bol reçinelidir. Esnek olup su altında bile direnme gücü yüksektir.

Kullanıldığı yerler : Ahşap bina, tekne ve su yapıları için en elverişli kerestedir. Fıçıcılıkta, maden direkleri yapımında, su altı kazıklarında da kullanılır.

SARI ÇAM : Damarları paralel ve iyice belirlidir. Tok yapıda olup dayanıklıdır.

Kullanıldığı yerler : Telgraf direkleri, kağıt hamuru yapımında, doğramacılıkta ve hafif kaplama işlerinde.

KİRAZ : Kerestesi damarlı, parlak, tok ve serttir. Yüksek direnimli olmamasına rağmen bükülme kabiliyeti vardır. Kurt yeniğine karşı dayanıklı olması için kurutulur.

Kullanıldığı yerler : Duvar kaplamalaRInda, koltuklarda, çeşitli süs eşyası yapımında.

ARMUT : Damarlı tok, sert ve sıkıdır.

Kullanıldığı yerler: heykeltraşlık, tornacılık, müzik aletleri yapımında.

PELESENK : Esnek yapılı, sert bir kerestesi vardır. Damarlarının görünüşü çok güzeldir.

Kullanıldığı yerler : Güney Amerika’nın bu çok değerli kerestesi lüks mobilyacılıkta, sanat eşyası yapımında, keman yayları ve piyanonun tahta bölümlerinde.

CEVİZ : Cilalanmaya pek elverişli bir kerestesi vardır. Yarılması zordur, esnekliği azdır. Damarlarının görünüşü çeşitlidir.

Kullanıldığı yerler : Silahların tahta bölümleri, her türlü doğramacılık ve tornacılık İşlerinde.

KARAAĞAÇ : Boydan boya dümdüz uzanan çizgilerinden kolayca tanımak mümkündür. Kerestesi tok, esnek ve serttir. Çekiş ve etkilerine çok dayanıklıdır.

Kullanıldığı yerler : At arabası okları, vagonların tahta bölümlerinde, gemilerde, tarım aletlerinde, motorlu araçların karosörlerinde.

AKÇAAĞAÇ : Hemen hemen damarsız sert ve tok bir kerestesi vardır, üzerinde enlemesine uzanan lekeler görülür. Parlak bir yüzeyi vardır.

Kullanıldığı yerler : Doğramacılıkta en çok aranan kerestelerdendir. Ayrı olarak tornacılar, alet yapımcıları, heykeltraşlar, müzik aletleri yapanlar, sandıkçılar akçaağaçtan geniş biçimde yararlanırlar.

KIZILAĞAÇ : Sertlik ve toktuk yönünden orta dereceli kerestelerdendir. Damarları pek yoktur. Yapı malzemesi olarak kullanılmamakla birlikte suya çok dayanıklıdır.

Kullanıldığı yerler : Sualtı yapılarında, maden galerilerinde. Eski Venedik şehri kızılağaç kerestesinden yapılmış kazıklar üzerine kurulmuştur.

ÇINAR : Üzerindeki koyu renkli lekelerden kolayca tanınan çınarın kerestesi tok yapılı olmayıp hafiftir.

Kullanıldığı yerler : At arabaları yapımında, doğramacılıkta, çocuk oyuncakları yapımında

KAVAK : Beyaz renkte hafif yapılı kavak kerestesinin dayanıklılığı azdır. İnce damarları vardır. Yapı malzemesi olarak kullanılmaya pek elverişli değildir, Kağıt Hamuru, Kibrit yapımında kullanılır.

24 / Haz / 2018

Yorum Yazınız