Lamii Çelebi Kimdir ?

Türk divan şairi (1472-1532). Asıl adı Mahmut olup, babası Sultan l.Bayezid'in hazine defterdarı olan Osman Çelebi, dedesi ise Nakkaş Ali'dir.

Bursa'da doğup büyüdü ve hayatı bu kentte geçti. Bursa Muradiye Medresesi'ne devam ederek sarf, nahiv, Arapça ve Farsça alanında eğitim aldı. Genç yaşta tarikat ve tasavvuf yoluna girdi ve bu konularda yazdığı şiirleriyle tanındı. Şiirlerinde atasözlerine, deyimlere, ahlâk ve gerçek kavramlarına yer verdi. Yavuz Sultan Selim, Kanuni Sultan Süleyman ve İbrahim Paşa'ya kasideler sundu.

Genç yaşta Hümâ Hatun'la evlenerek Mehmed, Ahmed, Abdullah adında üç oğlu ve Safiye adında bir kızı oldu. Hayatı boyunca resmî bir görevde bulunmaması ve yalnızca eserlerinden kazandığı parayla geçimini sağlaması bakımından edebiyatımızın ilgi çekici simalarından biri olmuştur.

En ünlü eserleri, Hüsn-ü Dil (Güzellik ve Gönül), Ferhatname, Şehrengiz (Bursa hakkında), Münazara-i Bahar-ü Şita (Yazla Kışın Tartışmasızdır. Ayrıca Molla Cami'nin eserlerini (Şevâhidün'n-nübüvve, 1509) Türkçe'ye çevirmiştir.

27 / Haz / 2018

Yorum Yazınız