Limni Adası

Ege Denizi'nin kuzeyinde, Çanakkale Boğazı karşısında, Gökçeada ve Bozcaada arasında yer alan bir ada. Yönetim merkezi Kastro'dur. Ada'nın ilk halkı Karlar (Karyalılar)'dır. Daha sonraları Tırhenler gelip yerleşmişlerdir. Hefastiya'da bulunan I.Ö. 6. yüzyıla ait bir yazıttan, Limni halkının Etrüskler'le ilişki kurduğu anlaşılmıştır. Ada, daha sonra Makedonyalıların, Romalıların ve Doğu Roma İmparatorluğu'nun yönetiminde kaldı.

Haçlı Seferleri sırasında Venedikliler"in ve Cenevizleı'in eline geçti. Limni halkı burayı 1456'da Fatih Sultan Mehmet'e teslim etti ve Hamza Bey de Ada'ya vâli olarak atandı. Limni, daha sonra Osmanlılar'la Venedikliler arasında el değiştirdi. Venediklilerle yapılan antlaşmaya göre Ada 1479'da OsmanlI Devleti'ne katıldı. Uzun süre Türk egemenliğinde kaldıktan sonra, Girit Savaşı sırasında Venedikliler tarafından alındı. Köprülü Mehmet Paşa, donanma ile buraya gelerek Ada'yı yeniden ele geçirdi. Yunanlılar Balkan Savaşı'nda Limni'yi işgal etti ve burası Atina Antlaşması'yla Yunanistan'a bırakıldı (1914). Çanakkale Savaştan sırasında İtilaf Devletleri Ada'yı üs olarak kullandılar. Savaş sonunda adanın güneyindeki Mondros Limanı'nda ateşkes antlaşması imzalandı (30 Ekim 1918).

27 / Haz / 2018

Yorum Yazınız