Normanlar

Karolenj döneminde İskandinavya'dan gelerek Avrupa'nın kuzey kıyılarına yerleşen kavim. Vikingler olarak da tanıdığımız Normanlar (Norveçliler, DanimarkalIlar, İsveçliler), 8. yüzyılın sonlarında akın ve yağmalarını artırdılar.

Denizcilikte ileri düzeydeydiler. Akarsularda da kullanılmaya elverişli olan gemileri, kırk elli kişilikti Normanlar, balığı bol kıyılan ve yerleşebilecekleri ıssız topraklar aradılar, savunması zayıf. kentleri yağmaladılar: Norveçliler; keşfettikleri İzlanda'ya yerleşmeye başladılar. Dardimarkalılar ise 9. yüzyılda İngiltere'ye akınlar yaparak ülkenin fethine giriştiler. Kral Krrat, bir süre Ingiltere'yi yönetimi altında bulundurdu. Normanlar, Şarlman'ın (Charlfemagne) ölümünden sonra Karolenj imparatorluğu için tehlikeli olmaya başladı. Belli başlı limanları yıkıp yaktılar ye akarsulardaki adalara yerleştiler. Buralardan ülkenin içlerine doğru ilerlediler. Halkı öldürerek kiliseleri ve manastırları yağmalayıp ateşe verdiler. Normanların bir bölümü Akdeniz'e girdi ve İtalya'da Pisa şehrine kadar ilerlediler.

Fransa ve Almanya'da Karolenj sülalesinden gelen krallar, Normanlara karşı ülkelerini koruyamadılar. Normanlar, uzun bir süre Paris'i kuşattılar ve Fransa'nın kuzeybatısında Normandiya dukalığını kurdular. Daha sonra Akdenize dağılarak Sicilya Krallığı, Antakya Prensliği gibi ayrı ayrı devletler kurdular.

21 / Tem / 2018