Paflagonya ( Paflagonia ) Neresidir ?

Eskiçağ' da, Batı Karadeniz kıyısında yer alan ve doğusunda Pontus, batısında Bitinia, güneyinde Galatia bulunan yörenin adı. Kızılırmak ile Filyos Çayı arasındadır.

Paflagonyalılar, Anadolu'nun en eski halklarından biridir. Fakat Eskiçağ tarihinde siyasal açıdan çok önemli bir topluluk olamamışlardır. Paflagonia, Hitit Devleti'nin yıkılmasından sonra bir süre Frigler'in egemenliği altına girdi. İ.Ö. 7. yüzyılda Kiramerler'in saldırısına uğradı, İ.Ö. 547'de Lidya Devleti'nin yönetimine geçti. Bundan sonra sırasıyla Persler, Büyük İskender, Romalılar, Selçuklular ve Osmanlılar Anadolu'nun öteki bölgeleriyle birlikte burayı da egemenlikleri altına almışlardır.

20 / Haz / 2018

Yorum Yazınız