Panslavizm Nedir ?

Rusya’nın Slav asıllı bütün halkları kendi yönetimi altında toplayarak dünya Slav birliğini sağlama amacını ifade eder.

Rusya XIX. yüzyılda Panslavizm politikası ile büyük çoğunluğu Osmanlı'nın Balkan topraklarında yaşayan Ortodoks ve Slav toplulukları kışkırtmış ve Osmanlı Devleti'ne karşı isyanlar çıkmasına yol açmıştır.

(Slav toplulukları; Rus, Sırp, Hırvat, Sloven, Karadağlı, Leh, Çek, Ukrayna ve Bulgarlar.) Bulgarlar Türk boylarından olduğu hâlde asimile oldukları için
kendilerini Slav olarak ifade etmişlerdir.

20 / Haz / 2018

Yorum Yazınız