Resneli Niyazi

İkinci Meşrutiyet'in ilanının hazırlayıcılarından, Türk subayı (1873-1913). Bazıları onu 'Hürriyet kahramanı' olarak adlandırırlar. Tam adı Ahmed Niyazi'dir. Resne'de doğdu. Manastır Askeri İdadisi'ni ve İstanbul Harbiye Mektebi' ni bitirdi. Teğmenlik rütbesiyle Makedonya'daki üçüncü ordunun emrine verildi.

1897' de başlayan Osmanlı-Yunan savaşının ardından kendisine verilen yaverlik nişanını kabul etmedi Ayaklanma çıkaran Sırp ve Bulgar komitecileri üzerine gönderildi ve ayaklanmayı bastırdı. Buradaki başarıları nedeniyle kolağalığına yükseltildi. Gizlice İttihat ve Terakki Cemiyeti'ne girdi. Bu örgütün ileri gelenlerinden biri oldu. 3 Temmuz 1908'de cemiyetin de onayını alarak emrindeki 200 askerle birlikte Resne'de 2. Abdülhamit'e karşı bir ayaklanma başlattı. Padişaha çektiği telgrafta 2. Meşrutiyet ilan edilinceye kadar ayaklanmayı sürdüreceğini bildirdi. Ayaklanmanın genişlemesinden çekinen 2. Abdülhamit, meşrutiyeti ilan etmek zorunda kaldı (1908). Niyazi Bey, bir yıl sonra patlak veren 31 Mart Ayaklanması'nı bastırmak üzere topladığı gönüllülerle birlikte Hareket Ordusu'na katıldı. Ayaklanma bastırıldıktan sonra ordudan ayrılarak Resne'ye çekildi. 1912'de, yine gönüllülerle birlikte Balkan Savaşı'na katıldı. Resne'nin Sırpların eline geçmesi üzerine Amavutluk'a gitti. Kendisini İstanbul'a götürecek gemiyi beklerken ayrılıkçı Arnavut komitacılar tarafından vurularak öldürüldü.

Anıları, ilk olarak 1910 yılında, ikinci kez ise sadeleştirilmiş dilde 1975 yılında yayımlandı.

08 / Tem / 2018