Siyonizm Nedir?

Filistin'de bağımsız bir İsrail devletinin kurulmasını amaç edinen siyasal hareket. Dünya kamuoyunun ilgisini çeken ilk Siyonist Kongresi 1897'de yapıldı.

Siyonistleri'in yıllar boyunca sabırla ve büyük bir sinsilikle sürdürdükleri mücadelenin ardından, 1909 yılında Filistin'de ilk Yahudi kenti olan Telaviv kuruldu. Yahudi teröristler bölgenin Müslüman halkını yıldırıp kaçırabilmek için çeyrek yüzyıl boyunca kanlı tedhiş hareketlerini sürdürdüler. Nihayet, 1948 yılında bölgede Ingiliz himayesi altında bir İsrail Devleti kurularak 2000 yıllık Siyonist hedeflere ulaşılmış oldu. Bu tarihten sonra da günümüze kadar.

İsrail Devleti'nin bölge ve dünya müslümanlanna yönelik terörist eylemleri aralıksız devam etti.

21 / Tem / 2018