Sosyalizm Nedir ?

Üretim ve değişim araçlarının topluma mal edilmesini, ekonominin devlet tarafından düzenlenmesini, yöneltilip. denetlenmesini, ihtiyaç maddelerinin, kazancın dağıtılmasını ve dengeleştirilmesini öngören ekonomik ve politik görüşlerin her birine sosyalizm denir.

Sosyalizm, bireyciliğe ve liberalizme karşı duyulan sosyal ve ekonomik tepkinin sistemleştirilmesinden doğan bir görüş ve düşünüş biçimidir. Bu yeni görüş birey yerine toplum öne alınmış, toplumun yararı önemli sayılmıştır. Sosyal eşitlik, ekonomik eşitlikle tamamlanmadıkça gerçek özgürlüğün olmayacağı ileri sürülmüştür.

Sovyetler Birliği liderliğindeki doğu bloku ülkelerinin 1990'lann başında ard arda çökmesiyle birlikte, siyasal ve ekonomik alandaki sosyalist görüşler tüm dünyada büyük ölçüde prestij kaybetmiştir.

28 / Tem / 2018