Şair Padişahlar

Tarihte bir kılıç vuruşuyla yeni çağlar açan, dileyince kıratlıkları ortadan kaldıran ya da önlerinde saygıyla eğilen başlara taçlar giydiren büyük Osmanlı hükümdarları içinde, yaşadıkları çağın en

21 / Tem / 2018

Normanlar

Karolenj döneminde İskandinavya'dan gelerek Avrupa'nın kuzey kıyılarına yerleşen kavim. Vikingler olarak da tanıdığımız Normanlar (Norveçliler, DanimarkalIlar, İsveçliler), 8.

21 / Tem / 2018

Kürşat Destanı

Kürşad Göktürk hükümdarı Çuluk Kağanın oğludur (MÖ 639). Türklerin bağımsızlığını sağlamak amacıyla, Çin imparatorunu tutsak almak için giriştiği bir baskınla ün kazanmıştır.

16 / Tem / 2018

Dömeke Savaşı

1897 Dömeke Savaşı Osmanlı'nın son dönemlerinde kazandığı önemli bir başarıdır.

16 / Tem / 2018

Uygurlar, Uygur Türkleri

İç Asya 'da ileri bir uygarlık kuran Türk kavmi. Hunlaa'a bağlı olarak Baykal Gölü'nün güneyinde Orhun ve Selenga Nehirleri'nin boylarında yaşıyorlardı.

16 / Tem / 2018

Reform Hareketleri

16. Yüzyılda Almanya'da Martin Luther adlı bir din adamı tarafından katolik kiliseye karşı başlatılan ve Avrupa'nın mezhepsel yapısını değiştiren harekete reform denir.

15 / Tem / 2018

Denizcilik Tarihi

Denizcilik ve Deniz Taşıtları, denizlerde gemi işletmeciliği ve bu işletmeciliğin yapılmasını sağlayan her türlü deniz taşıtlarının meydana getirdiği ulaşım sistemine denizcilik denir.

09 / Tem / 2018

Erzurum ve Sivas Kongreleri

Milli Mücadelede önemli bir yere sahip olan Erzurum ve Sivas kongreleri ile dağınık bir halde olan Kuvay-ı Milliye birlikleri tek bir çatı altında birleştirilerek düzenli orduya giden yolda en önem

02 / Tem / 2018

Türkiye Selçuklu Devleti

Anadolu (Türkiye) Selçukluları, Türkiye’de birinci Türk imparatorluk hanedanıdır.

02 / Tem / 2018

Kurtuluş Savaşında Güney Cephesi

Güney Anadolu'da Milli Cephelerin kurulmasının başlıca sebebi, Mondros Mütarekesinin İtilaf Devletleri tarafından tek taraflı, haksız ve yanlış bir şekilde uygulanması ve bu toprakların işgal edilm

30 / Haz / 2018

Sayfalar