Teşup Kimdir ?

Hititler'in ana tanrısı. Boğazkale yakınında bulunan Yazılıkaya'daki kabartmada erkek tanrıların en önünde, iki dağ tanrısının üzerinde durmaktadır. Karşısında karısı baştanrıça Hepat vardır. Geç Hitit dönemi kabartmalarında ise bir elinde şimşek, öteki elinde küçük bir balta tutar durumda gösterilmiştir.
Amasya Doğantepe Kasabası yakınlarında yapılan kazılarda ortaya çıkarılan Teşup Heykelciği bugün Amasya Müzesi'nde sergilenmektedir.

30 / Haz / 2018