Verem (Tüberküloz) belirtileri ve tedavisi

Verem (tüberküloz) enfeksiyonunun etkeni Koch basilidir. Verem, yurdumuzda da son yıllarda özellikle gençler arasında bir artış göstermektedir.
Verem enfeksiyonu en çok akciğerlerde görülür. Kan ve lenf yoluyla hemen bütün organlara yayılabilir. Kemik, böbrek, bağırsak ve diğer organlardaki verem mikrobu, basillerin akciğerlerden kan yolu ile yayılması veya sindirim ve idrar yolları ile vücuda yerleşir. Akut veya kronik gidiş gösterir. Bazen senelerce sessiz kalan ve iyileştiği sanılan bu hastalık, kişide direnç azalması sonucu, birden ortaya çıkabilir.
Vereme yakalanmakta özellikle kötü yaşam koşulları ile yetersiz ve dengesiz beslenmenin önemi büyüktür. Sağlığa zararlı alışkanlıklar, yorgunluk, uykusuzluk, kapalı ve havalandırılmayan, güneş görmeyen ortamlarda yaşamak veya çalışmak, hastalığa yakalanmayı kolaylaştırır.
Solunumla akciğerlere giren basil, orada yerleşir ve çoğalır. Böylece hasta vereme karşı duyarlı hâle gelir.
Verem basiline karşı vücutta bir bağışıklık oluşturulur. Bu bağışıklık hâli uzun süre devam eder. Zamanla bağışıklık kaybolup enfeksiyon başlayabilir.
Verem basili vücuda girip bütün yaşam boyu orada kalabilir. Yani veremin kuluçka süresi yıllarca devam edebilir. Organizmanın savunma sistemi zayıf düştüğünde verem bir hastalık olarak tekrarlar.
Verem basili, insanlara hava yoluyla, damlacık enfeksiyonuyla ve hasta hayvanlardan elde edilen besinlerle bulaşır. Verem hastalarının balgamlarında ve konuşurken, öksürürken havaya saçtıkları solunum yolları salgılarında verem mikrobu bulunur. Havaya saçılan bu damlacıklar, sağlıklı insanın bu havayı solumasıyla akciğerlerine girerek yerleşir. Böylece sağlıklı insan verem mikrobu almış olur.
Verem tedavisinde ilaçlar düzenli, yeterli ve doktor kontrolünde alınmalıdır. Aksi takdirde tekrarlayabileceği unutulmamalıdır.

Veremden Korunma

Veremden korunma tıbbi olduğu kadar sosyal bir konudur. İyi beslenme ve yaşam koşulları, veremin yayılmasına engel olur.
Veremli hastaları belirlemek ve vaktinde tedavi edebilmek için bölge bölge radyolojik araştırmalarının yapılması gerekir. Erken teşhis veremin başkalarına bulaşmasını engeller. Hastalıkla ilgili ciddi sonuçlar oluşmadan hasta kolay tedavi edilir.
Veremle savaşta hastanın gelmesini beklemek yerine, hastayı arayıp bulma, tedavi etme; bulaştırma süresince toplumdan uzak tutma prensibi uygulanmalıdır. Verem savaş dernekleri, sağlık merkezleri, dispanserler bu amaçla kurulmuştur.
Yurdumuzda da bölge bölge verem taramaları yapılmaktadır. Bu taramalar sadece veremin bulunması bakımından değil, diğer akciğer hastalıklarının da ortaya çıkarılması için yararlı olmaktadır.
Veremle savaşta hastayı verem olmayan kişilerden ayırmak ve hastalık mikrobunun yayılmasını önlemek gerekir. Veremde, hastaların tedavisi ve hasta olmayanların korunması çok önemlidir. Veremli bir hasta ile teması olan aşısız çocuk ve gençlerin ilaçla korunması uygundur.
Bebeklere ikinci ayda mutlaka BCG aşısı yaptırılmalıdır. İlköğretimin 1. sınıfında aşının koruyuculuğunun devam edip etmediğine bakılmalı, bağışıklık yetersizse aşı tekrarlanmalıdır.

08 / Ağu / 2018

Yorum Yazınız