Yahya Kemal Beyatlı Hayatı ve Eserleri

20'nci yüzyıl Türk Edebiyatı'nın en ünlü şairlerinin başında gelen Yahya Kemal Beyatlı, 2 Aralık 1884'te Üsküp'te doğdu. Babası, Üsküp Belediye Başkanlığı görevinde bulunan İbrahim Naci Bey'dı. Yahya Kemal'in ataları hem baba, hem anne yönünden Murat III çağının Sancak Beylerinden Şehsuvar Paşa'da birleşir. Yahya Kemal ilk öğrenimini Üsküp'te yaptı. Selanik İdadisi'nde başladığı orta öğrenimini 1902'de geldiği İstanbul'da Vefa İdadisi'nde tamamladı. 19 yaşında (1903) Paris'e giderek bir yıl kolejde Fransızcasını ilerlettikten sonra Siyasal Bilgiler Okulu'na girdi. Bu arada Sorbon Üniversitesi'nde Prof. Albert Sorel'in tarih derslerine devama başladı.

Paris'te, okulların, kitapçıların, gençlerin toplandığı Quartier Latin'de sanatçılarla dost oldu. Buradaki bütün kahveler, açık, hür sınıflı bağımsız bir üniversiteye benzerdi. Bu çevrede şair, ilk sanat heyecanını duydu. Dokuz yıl kaldığı Paris'ten İstanbul'a döndükten sonra (1912) Darülfünun'un (Üniversite) Edebiyat Fakültesi'nde, «Türk ve Batı Edebiyatları», Darüşşafaka'da Tarih, Medrese-tül Vaizin'de (Vaiz yetiştiren okul) Medeniyet Tarihi dersleri okuttu (1914-1923). Bu yıllarda gazete ve dergilerde milliyetçi makaleler yazan, şiirler yayınlayan Yahya Kemal, l'inci Dünya Savaşı'nda yenik sayılmamız üzerine Üniverslte'de ve gazetelerde öğrencileriyle birlikte «Ulusal Egemenlik ve Kurtuluş Savaşı» mızın kazanılması için kendini fikren çalışmaya verdi. Bu savaşımızı destekleyen yazılar yazdı. «Dergah» isimli fikir ve edebiyat dergisini çıkaran gençlere öncülük ederek yardımda bulundu, yazı ve şiirlerini yayınladı. 1923 yılında Urfa mebusu seçildi. 1926'da Varşova, 1929'da Madrit ve Lizbon Orta Elçilikleri'ne atandı. 1935 - 1942 yılları arasında Tekirdağ ve İstanbul mebusluklarında bulunduk 1948 yılında da Büyük Elçi olarak Pakistan'da Türkiye'yi temsil etti. Bir yıl sonra emekliye ayrılarak İstanbul'a döndü (1949). 1 Kasım 1958 cumartesi günü de bu şehirde hayata gözlerini kapadı. Rumelihisarı mezarlığına gömüldü.

Yahya Kemal'in Eserleri

Ölümünden sonra dostları ve hayranları «Yahya Kemal'i Sevenler Cemiyet» ile «Yahya Kemal Enstitüsü ve Müzesi» ni kurdular. Ölümünden sonra «Yahya Kemal Enstitüsü», onun modern şiirlerini «Kendi Gök Kubbemiz», divan şiiri yolunda yazdıklarını «Eski Şiirin Rüzgarıyla» ve «Rubafler» adları altında toplayıp yayımladı.

02 / Tem / 2018